Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Η δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου Covid-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου, προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος εξαερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Δικαιούχοι - Βασικές Προυποθέσεις Συμμετοχής:

Επιχειρήσεις Εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους ΚΑΔ

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (περιλαμβάνονται οι όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10)
  • 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (περιλαμβάνονται οι όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20)
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (περιλαμβάνονται οι όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν και τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Καν. 1407/2013

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου.

Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός (1) θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, ΕΟΤ, κ.λ.π.) καθώς και των παραχωρημένων με βάση την αίτηση που έχει υποβάλλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 65 του ν.4688/2000.

Τα θερμαντικά σώματα που προμηθεύτηκαν μετά τις 1/2/2020 και μετά και πριν την υποβολή της αίτησης, καλύπτονται από τη δράση, υπό την προϋπόθεση να διέθετε η επιχείρηση τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει  κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Ποσό επιχορήγησης:

Μέχρι 100€ χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια κάθε θερμαντικού σώματος

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5.000 €

Υποβολές προτάσεων:

Σημαντικό: Πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 4/1/2021 έως 31/12/2021.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Επιλέξιμες δαπάνες: