Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι:

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα:

 • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην αναλυτική Πρόσκληση.

Στη δράση εντάσσονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Κριτήρια Υποβολής:

 1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31.12.2020.
 2. Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (1 ΕΜΕ).

Η προϋπόθεση αυτή πληρείται αυτόματα για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

 1. Να έχουν μέχρι 31.12.2020 επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη πριν τις 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάση του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το Ε3 2019.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 1. Να έχουν μείωση ετήσιου κύκλου εργασιών 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Η προϋπόθεση αυτή πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του 2020 και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

Για τις λοιπές επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 και είχαν έσοδα η πτώση του τζίρου υπολογίζεται με ίσο αριθμό ημερών λειτουργίας στο 2020.

 1. Να λειτουργούν νομίμως (Άδεια Λειτουργίας, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας -ΕΣΛ κ.α)
 2. Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ(Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

Ποσό Ενίσχυσης:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό:

 • 5% του Κύκλου Εργασιών 2019 για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 (καταλύματα) και
 • 2,5% του Κύκλου Εργασιών 2019 για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται με μια συνάρτηση ανάλογα με τον αριθμό ημερών λειτουργίας.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

Δεν γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις Ε3 που υποβλήθηκαν μετά τις 10/06/2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων:

Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται:

 • Να αναλώσουν την επιχορήγηση από 1 Απριλίου 2021 έως 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Να απασχολήσουν προσωπικό το 2021 ισοδύναμο με 0,5 ΕΜΕ (δηλαδή με ένα άτομο πλήρους απασχόλησης για έξι μήνες ή με περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης. Γίνεται υπολογισμός κατά περίπτωση βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Υποβολές Αιτήσεων:

Υποβολή αιτήσεων από 16 Ιουνίου 2021 έως 29 Σεπτεμβρίου 2021.

*Το αίτημα Επαλήθευσης/Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως 28/02/2022.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων – Παιδότοπων

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων-παιδότοπων Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Η δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες πλήττονται από τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιλέξιμες δαπάνες:

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους από 500 έως 2.000€.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους από 500 έως 2.000€.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Ποσό Ενίσχυσης:

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα:

 • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην αναλυτική Πρόσκληση.

Στη δράση εντάσσονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.