Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 70%

Ο νέος "Aναπτυξιακός νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης καθώς και τις επιχειρήσεις στον κλάδο εφοδιαστικής αλυσίδας, που σχεδιάζουν:

• να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική εγκατάσταση

• να επεκτείνουν την παραγωγική δυναμικότητα

• να παράγουν νέα προϊόντα

• να προχωρήσουν σε θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

• Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

• Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

• Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

• Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Πλεονεκτήματα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου :

• υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων που φτάνουν μέχρι και 70%

• ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων

• ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ξεκινούν από 100.000€ μέχρι 10.000.000€

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα