Ταμείο Εγγυοδοσίας (Νέος Κύκλος)

Στόχος: Η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Είδη Δανείων:

Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με:

1.    αναπτυξιακό χαρακτήρα,

2.    χαμηλού επιτοκίου,

3.    μειωμένων εξασφαλίσεων και

4.    μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής,

τα οποία θα επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Μέγιστο ύψος δανείου:

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023.

Εγγυητική Κάλυψη:

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη.

Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και  υπολογίζεται από την Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του δανείου.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

  1. Τράπεζα Πειραιώς,
  2. Eurobank,
  3. Εθνική Τράπεζα,
  4. Attica Bank
  5. ProCredit Bank.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν λόγω της πανδημίας σε

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων – Παιδότοπων

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων-παιδότοπων Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιλέξιμες δαπάνες: