ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού και βιομηχανικού κλάδου με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές του μοντέλου βιομηχανίας 4.0.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά επενδυτικά σχέδια για τρείς τομείς τεχνολογίας:

  1. Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου μεγάλων δεδομένων (Big Data)
  2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, όπως Machine to Machine learning
  3. Ρομποτική και Aυτοματισμοί

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

• Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό

• Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού

• Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

• Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.0

• Εκπαίδευση και κατάρτιση εργατικού δυναμικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο

Το ποσοστό της ενίσχυσης φτάνει μέχρι 75% και το μέγιστο δυνατό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 6.000.000€

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής.

Οι υποβολές αιτήσεων θα ξεκινήσουν στις 7/12/2022, ώρα 13:00 και θα λήξουν στις 31/3/2023, ώρα 13:00

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δράσεις για “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Πράσινη Μετάβαση Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν δύο δράσεις κρατικών ενισχύσεων για

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δράσεις για “Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ”

Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα 360°

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρηματικότητα 360° Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας: Οίκοι Ευγηρίας & Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας & Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :