ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Πράσινη Μετάβαση

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του ΕΣΠΑ 2021-2027 προδημοσιεύτηκαν δύο δράσεις κρατικών ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την Πράσινη Μετάβαση.

Οι δράσεις αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες μέσω των επενδυτικών τους σχεδίων στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών στις δραστηριότητές τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν τουλάχιστον 2 άτομα με εξαρτημένη εργασία το ημερολογιακό έτος που προηγείται από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, 
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση προϊόντων
  • Δαπάνες marketing
  • Δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορικού ύψους επενδυτικά σχέδια

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001,00 € έως και 1.000.000,00 €  

Περισσότερα εδώ:

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000,00 € έως και 200.000,00 €  

Περισσότερα εδώ: 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης της δράσης

⚠️Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μία από τις 2 δράσεις

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα 360°

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρηματικότητα 360° Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας: Οίκοι Ευγηρίας & Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας & Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

ΕΣΠΑ 2021-2027: Προδημοσίευση των δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 προδημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »