Τοπικό Πρόγραμμα CLLD: Leader αλιείας για τον Δ. Χαλκηδόνος και Τμήματος του Δ. Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) 
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Επισημαίνεται ότι: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που η πράξη περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις η πράξη θα πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών.


                                                                   ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΔΗΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

 ΔΕΛΤΑ

 

Αξιού

Κύμινα

Νέα Μάλγαρα

Χαλάστρας

Χαλάστρα


Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ και τις ακόλουθες δράσεις:

 

 

 
Α/Α

 

 

Κατηγορία Πράξεων

Όρια Προϋπολογισμού

 

 

Ελάχιστο όριο ΠΥ

 

Μέγιστο όριο ΠΥ

Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης

Ποσοστό Ιδιωτικής Συμμετοχής

 

Α

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Μη Κρατικές ενισχύσεις /Επιχειρηματικότητα (Καν. (ΕΕ) 508/2014) (*)

 

 

4.2.1.1

Συμπληρωματικές δραστηριότητες αλιέων με έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό

 

2.000€

 

150.000€

 

50%

 

50%

 

4.2.1.3

Εκσυγχρονισμός/μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

 

20.000€

 

600.000€

 

50%

 

50%

 

 

4.2.1.4

Ίδρυση/ Εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

20.000€

 

600.000€

 

50%

 

50%

 

Β

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις/ Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν.(ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

 

 

 

4.2.1.2

Ενίσχυση επιχειρήσεων (ίδρυση και εκσυγχρονισμός) που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα

 

 

20.000€

200.000€

σε όρους

Δ.Δ.

 

 

50%

 

 

50%

(*) Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες, (δηλαδή ποσοστό δημόσιας δαπάνης 75%)

 

                                             ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΈναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ:

30/09/2022 & ώρα 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ:

30/11/2022 & ώρα 15:00

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν επιχειρηματικό σύμβουλο της Link στο τηλ: 2310 285861 και email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Προδημοσίευση των δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 προδημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του κλάδου γούνας & δέρματος

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του κλάδου γούνας & δέρματος Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις από τους κλάδους της γούνας και του δέρματος που επλήγησαν

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »