Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του κλάδου γούνας & δέρματος

Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις από τους κλάδους της γούνας και του δέρματος που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

• έχουν συσταθεί πριν την 31.12.2021

• έχουν επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή επιλέξιμο τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα

• έχουν το 2021 τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών εξαγωγές προς τρίτες χώρες

• έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 10% το Α’ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019

Το ποσό της επιχορήγησης είναι:

• Για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2021, 4.000€ κατ’ αποκοπή

• Για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πριν το 2021 ο υπολογισμός της επιχορήγησης γίνεται βάσει των ετήσιων δαπανών της επιχείρησης, με μέγιστο κατ’ αποκοπή ποσό 60.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση

Ενδεικτικές δαπάνες επιλέξιμες για την Δράση:

• Αγορές εμπορευμάτων χρήσης

• Αγορές Α’ υλών και υλικών χρήσης

• Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

• Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ)

• Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

• Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών

• Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)

• Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

❗️Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.2.2022 έως την 31.12.2022

Οι υποβολές αιτήσεων έχουν ξεκινήσει και θα λήξουν στις 20/1/2023 και ώρα 15:00

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δράσεις για “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Πράσινη Μετάβαση Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν δύο δράσεις κρατικών ενισχύσεων για

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα 360°

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρηματικότητα 360° Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας: Οίκοι Ευγηρίας & Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας & Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δράσεις για “Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ”

Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :