ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΕΦΥΡΑ" ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ποια είδη δανείου επιδοτούνται:

Όλα τα είδη δανείου στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία. Υπάρχουν 3 κατηγορίες δανείων όπως ήταν χαρακτηρισμένα στις 29.02.2020:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθησαν με κρατική εγγύηση (πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα) ή που επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. ΟΕΚ).

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτήν

2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία

3. Ο οφειλέτης ή η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και να έχει ενταχθεί σε ένα από τα μέτρα κρατικής στήριξης για τον COVID-19. Ειδικότερα εντάσσονται:

·         Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, του Μηχανισμού Στήριξης ανέργων λόγω κορωνοϊού.

·   Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού ή  ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο μισθό των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

· για μισθό έως 1.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 10%

· για μισθό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 20%

· για μισθό υψηλότερο των 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 30%

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού ή τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

·         Φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, λόγω κορωνοϊού

·         Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης λόγω κορωνοϊού.

·         Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

4. Να μην έχει και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.

5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων νόμων: 4605/2019, 4307/2014, 4469/2017, 3588/2007.

6. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στη 1η κατοικία.

7. Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

Κατηγορία δανείου                  Α                    Β                    Γ

Αξία κατοικίας                    300.000       250.000      200.000

Υπόλοιπο δανείου              300.000       250.000      130.000

Οικογενειακό εισόδημα     57.000         45.000         36.000 

Καταθέσεις                           40.000         25.000         15.000

Ακίνητη περιουσία             600.000       500.000       280.000

Αξία μεταφορικών μέσων            80.000         80.000          80.000

8. Σε περίπτωση επιτηδευματία ισχύει ο Κανόνας De minimis

Ποια είναι τα ποσοστά κρατικής επιδότησης:

Το κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα τη μηνιαία δόση του δανείου ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

Κατηγορία

Επιδότηση 1ου τριμήνου

Επιδότηση 2ου τριμήνου

Επιδότηση 3ου τριμήνου

Μέγιστη μηνιαία επιδότηση ανά
πιστωτή

Α. Εξυπηρετούμενο

90%

80%

70%

600€

Β. Μη εξυπηρετούμενο, χωρίς
καταγγελία

80%

70%

60%

500€

Γ. Μη εξυπηρετούμενο, με καταγγελία

60%

50%

30%

300€

Μετά τη λήξη της επιδότησης, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την κρατική επιδότηση.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται:

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Από 03/08/2020 έως 31/10/2020.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »