Κουπόνια Τεχνολογίας

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

✓ Να δραστηριοποιούνται, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

✓ Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

✓ Να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις

✓ Να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Εξοπλισμός

✓ Eξυπηρετητές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα

✓ Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση

✓ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

✓ Εξοπλισμός γραφείου (projectors, printers κλπ.)

✓ Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets, τηλεοράσεις, set top boxes κ.λπ.)

 

Β. Λογισμικό

✓ Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

✓ Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες)

✓ Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop

✓ Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών

✓ Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

 

Γ. Υπηρεσίες

✓ Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,

✓ Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

✓ Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος

✓ Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού.

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% της συνολικής επένδυσης.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Η επιδοτούμενη δαπάνη ορίζεται από 5.000€ έως και 15.000€.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολών ξεκινά από 4 Ιουνίου 2019 έως και 5 Ιουλίου 2019.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα