ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Σε ποιους απευθύνεται :

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19, βάσει των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ). Εξαιρούνται ο πρωτογενής τομέας και η αλιεία.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας για 2 χρόνια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιδοτηθούν.

Τι χρηματοδοτεί :

Κεφάλαιο κίνησης (το οποίο θα αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης) με 100% επιδότηση επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Ο δανειζόμενος καταβάλλει για τα 2 πρώτα χρόνια μόνο το κεφάλαιο.  Μετά τα 2 χρόνια επιδοτείται το 40% του επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται από την τράπεζα.

Τι ποσό χρηματοδοτείται :

Ως 50 % του κύκλου εργασιών ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επι πιστώσει αγορών. Όπου δεν μπορεί να είναι ευδιάκριτα τα παραπάνω κριτήρια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% των Ιδίων Κεφαλαίων.

Διάρκεια :

24-60 μήνες

Περίοδος Υποβολής:

Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 12:00μμ έως Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μμ (Προηγούμενη περίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5).

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »