ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 30-66 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δικαιούχοι – Βασικές Προυποθέσεις Συμμετοχής: Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955 (Από 30 έως 66 ετών). Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς …

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 30-66 ετών Διαβάστε Περισσότερα »

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Η δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου Covid-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου, προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος εξαερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της …

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Όροι & Προϋποθέσεις   Δελτίο ανεργίας σε ισχύ  Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1/1/2012 και μέχρι 31/10/2020 Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση τους ή μερίδιο τους σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 01/11/2020 έως 27/04/2021 Να έχουν …

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Διαβάστε Περισσότερα »