ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Εγκατάσταση Νέων Αγροτών Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχοι: Νέοι που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και …

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα Γέφυρα 2 Δικαιούχοι: Ενεργά νομικά πρόσωπα (όπως π.χ ΑΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ). Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ ΙΚΕ, ΕΠΕ).   Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και να έχουν πληγεί από την …

Πρόγραμμα Γέφυρα 2 Διαβάστε Περισσότερα »

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Η δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου Covid-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου, προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος εξαερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της …

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Διαβάστε Περισσότερα »

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Β Κύκλος Σε ποιους απευθύνεται : Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα. Βασική προυπόθεση μεταξύ άλλων: – Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης …

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Β’ Κύκλος Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Όροι & Προϋποθέσεις   Δελτίο ανεργίας σε ισχύ  Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1/1/2012 και μέχρι 06/08/2018 Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση τους ή μερίδιο τους σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 07/08/2018 έως 06/02/2019 Να έχουν …

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Διαβάστε Περισσότερα »