ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η ενίσχυση αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις!

ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Δικαιούχοι:Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού
  • Προϋπολογισμός: Από 80.000€ έως 400.000€
  • Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% και δύναται να αυξηθεί υπό προϋποθέσεις
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός σχετικός με τον τουριστικό κλάδο, διαφήμιση, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • Πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα:

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού
  • Προϋπολογισμός: Από 40.000€ έως 400.000€
  • Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% και δύναται να αυξηθεί υπό προϋποθέσεις
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός σχετικός με το αντικείμενο της εκάστοτε επιχείρησης, διαφήμιση, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • Πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι προδημοσιεύσεις των 2 προγραμμάτων έχουν γίνει και αναμένεται να δημοσιευτεί η Αναλυτική Πρόσκληση στο αμέσως επόμενο διάστημα

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Προδημοσίευση 2 προγραμμάτων επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70%! Οι δράσεις θα

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »