ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70%!

Οι δράσεις θα αφορούν την ενίσχυση, αφενός της ίδρυσης και της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, αφετέρου υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Η δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
  • Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται τα εξής: Κτίρια και Περιβάλλον χώρος, Εξοπλισμός και Μεταφορικά μέσα, Λογισμικό, Υπηρεσίες, Προσωπικό
  • Πιο αναλυτικά για την δράση:

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Η δράση αφορά νέες υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού και υπηρεσιών
  • Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται τα εξής: Κτίρια και Περιβάλλον χώρος, Εξοπλισμός και Μεταφορικά μέσα, Λογισμικό, Υπηρεσίες, Προσωπικό
  • Πιο αναλυτικά για την δράση:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσής της Πρόσκλησης, η οποία αναμένεται σύντομα.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η ενίσχυση αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις! ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δικαιούχοι:Υπό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »