ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Πράσινη Μετάβαση

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν δύο δράσεις κρατικών ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την Πράσινη Μετάβαση.

Οι δράσεις αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες μέσω των επενδυτικών τους σχεδίων στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών στις δραστηριότητές τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν τουλάχιστον 2 άτομα με εξαρτημένη εργασία το ημερολογιακό έτος που προηγείται από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, 
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση προϊόντων
  • Δαπάνες marketing
  • Δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορικού ύψους επενδυτικά σχέδια

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001,00 € έως και 1.000.000,00 €  

Περισσότερα εδώ:

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000,00 € έως και 200.000,00 €  

Περισσότερα εδώ: 

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων είναι Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00.

⚠️ Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης υποβολών, όμως τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά με την οποία θα υποβάλλονται και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης, επομένως είναι σκόπιμη η ταχεία υποβολή.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η ενίσχυση αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις! ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δικαιούχοι:Υπό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Προδημοσίευση 2 προγραμμάτων επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70%! Οι δράσεις θα

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »