Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000 €.

ΔΡΑΣΗ Ι: ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 18.000,00 έως και 30.000,00 ευρώ.

Περισσότερα εδώ: 

ΔΡΑΣΗ ΙΙ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Aφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 50.000,00 έως και 650.000,00 ευρώ.

Περισσότερα εδώ: 


ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001,00 έως και 1.200.000,00 ευρώ.
 

Περισσότερα εδώ: 


ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων είναι Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00.
⚠️ Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης υποβολών, όμως τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά με την οποία θα υποβάλλονται και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης, επομένως είναι σκόπιμη η ταχεία υποβολή.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η ενίσχυση αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις! ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δικαιούχοι:Υπό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Προδημοσίευση 2 προγραμμάτων επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70%! Οι δράσεις θα

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »