Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του ΕΣΠΑ 2021-2027 προδημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000 €.

ΔΡΑΣΗ Ι: ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 18.000,00 έως και 30.000,00 ευρώ.

Περισσότερα εδώ: 

ΔΡΑΣΗ ΙΙ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Aφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 50.000,00 έως και 650.000,00 ευρώ.

 

Περισσότερα εδώ: 

ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001,00 έως και 1.200.000,00 ευρώ.

 

Περισσότερα εδώ: 
 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης της δράσης

 

⚠️Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μία από τις 3 δράσεις

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του κλάδου γούνας & δέρματος

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του κλάδου γούνας & δέρματος Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις από τους κλάδους της γούνας και του δέρματος που επλήγησαν

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »