Νέος Αναπτυξιακός Νόμος :
Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων
Αλιεία- Υδατοκαλλιέργεια

Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, που σχεδιάζουν:

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση υπό όρους της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν:

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

• Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

• Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

• Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

• Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Πλεονεκτήματα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου:

• υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων που φτάνουν μέχρι και 75%

• ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων

• ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ξεκινούν από 100.000€ μέχρι 10.000.000€

Ο Β’ κύκλος αιτήσεων αναμένεται σύντομα

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »