Νέος Αναπτυξιακός Νόμος :
Επιχειρηματικότητα 360°

Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας:

 • Οίκοι Ευγηρίας & Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας & Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
 • Εκδοτικές δραστηριότητες (βιβλία, περιοδικά, κ.α.) & Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων & Ραδιοφωνικές εκπομπές
 • Επεξεργασία λυμάτων, απορριμμάτων & ανάκτηση υλικών & υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Υπηρεσιών γηπέδου και κολυμβητηρίου
 • Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και σιδερωτηρίου ρούχων
 • Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος & λίθων, άμμου και αργίλου
 • Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση υπό όρους της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Ποσοστό Ενίσχυσης:

Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει μέχρι 75%

Υποβολές μέχρι 10/05/2023

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων για άνεργους 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων για άνεργους 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Επιδότηση 100% σε ανέργους 18-29 ετών για την

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »