Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Τουρισμός
ενίσχυση μέχρι 75%

Ο νέος “Αναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού, που σχεδιάζουν:

 

• Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

• Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

• Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, εφόσον σωρευτικά:
1. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»
2. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
3. ορεινές περιοχές (εκτός των δημοτικών ενοτήτων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας)
4. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα
5. νησιά με πληθυσμό μικρότερων των 3.100 κατοίκων
6. κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών
7. διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 δωματίων

• Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων


• Μηχανολογικός & ξενοδοχειακός εξοπλισμός


• Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της


• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)


• Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων


• Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων


• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης


• Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Πλεονεκτήματα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου :

• υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων που φτάνουν μέχρι και 75%


• ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων


• ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ξεκινούν από 100.000€ μέχρι 10.000.000€

Υποβολές μέχρι 5/12/2022


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δράσεις για “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Πράσινη Μετάβαση Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν δύο δράσεις κρατικών ενισχύσεων για

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα 360°

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρηματικότητα 360° Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας: Οίκοι Ευγηρίας & Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας & Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δράσεις για “Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ”

Νέα επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύτηκαν τρεις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για Ψηφιακό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »