Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Τουρισμός
ενίσχυση μέχρι 75%

Ο νέος “Αναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού, που σχεδιάζουν:

 

• Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

• Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

• Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, εφόσον σωρευτικά:
1. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»
2. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
3. ορεινές περιοχές (εκτός των δημοτικών ενοτήτων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας)
4. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα
5. νησιά με πληθυσμό μικρότερων των 3.100 κατοίκων
6. κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών
7. διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 δωματίων

• Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Βασικές δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν :

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων


• Μηχανολογικός & ξενοδοχειακός εξοπλισμός


• Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της


• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)


• Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων


• Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων


• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης


• Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Πλεονεκτήματα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου :

• υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων που φτάνουν μέχρι και 75%


• ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων


• ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ξεκινούν από 100.000€ μέχρι 10.000.000€

➡️Οι αιτήσεις ξεκινούν 12/06/2023 και κλείνουν στις 29/12/2023

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν 2 νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η ενίσχυση αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις! ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δικαιούχοι:Υπό

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Προδημοσίευση 2 προγραμμάτων επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70%! Οι δράσεις θα

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »