ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 30-66 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δικαιούχοι – Βασικές Προυποθέσεις Συμμετοχής: Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955 (Από 30 έως 66 ετών). Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς …

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 30-66 ετών Διαβάστε Περισσότερα »