ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ e-ΛΙΑΝΙΚΟ (Β’ Κύκλος): 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ e-SHOP Δικαιούχοι – Βασικές Προυποθέσεις Συμμετοχής: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου οι οποίες κατ’ αρχάς διακρίνονται σε: Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης, δηλαδή 25.06.2021 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής …

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 30-66 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διαβάστε Περισσότερα »