#ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Τουρισμός ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Αναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού, που σχεδιάζουν: • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων • Ίδρυση, επέκταση και …

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Τουρισμός Διαβάστε Περισσότερα »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης καθώς και τις επιχειρήσεις στον κλάδο εφοδιαστικής αλυσίδας, που σχεδιάζουν: • να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική εγκατάσταση • να επεκτείνουν την παραγωγική δυναμικότητα • να παράγουν νέα προϊόντα • να …

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαβάστε Περισσότερα »

TΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα έχει τα εξής πλεονεκτήματα: • Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης έως και 75%  • Άμεση έγκριση των επενδυτικών σχεδίων εντός 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των οριστικών υποβολών. • Μπορούν να χρηματοδοτηθούν και επιχειρήσεις franchise, που θα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. • Συνδυαστική επιχορήγηση με δυνατότητα χρηματοδότησης …

Tα πιο σημαντικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού νόμου Διαβάστε Περισσότερα »