Πρόγραμμα Γέφυρα 2 Δικαιούχοι: Ενεργά νομικά πρόσωπα (όπως π.χ ΑΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ). Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ ΙΚΕ, ΕΠΕ).   Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και να έχουν πληγεί από την …

Πρόγραμμα Γέφυρα 2 Διαβάστε Περισσότερα »