Εγκατάσταση Νέων Αγροτών Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχοι: Νέοι που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και …

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών Διαβάστε Περισσότερα »