Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών Στόχος της δράσης: Επιχορήγηση του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι …

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης για επιχειρήσεις Εστίασης Διαβάστε Περισσότερα »