Καινοτομία & Πράσινη Μετάβαση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για νέα επιδότηση επιχειρήσεων Έως 55% επιδότηση σε εμπορικές επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς στον κλάδο της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων! ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ • Ομάδες (Ομ.Π.) & Οργανώσεις Παραγωγών • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)• Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)• Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς• Εταιρίες του εμπορικού …

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων Διαβάστε Περισσότερα »