Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν λόγω της πανδημίας σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους μέσω της κάλυψης εξόδων αναβάθμισης της ψηφιακής/ηλεκτρονικής υποδομής τους. Δικαιούχοι: Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα,  έχουν κάνει έναρξη στην …

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Διαβάστε Περισσότερα »