#2022

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Τουρισμός ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Αναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού, που σχεδιάζουν:   • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων • Ίδρυση, επέκταση …

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Τουρισμός Διαβάστε Περισσότερα »

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης καθώς και τις επιχειρήσεις στον κλάδο εφοδιαστικής αλυσίδας, που σχεδιάζουν: • να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική εγκατάσταση • να επεκτείνουν την παραγωγική δυναμικότητα • να παράγουν νέα προϊόντα • να …

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων για άνεργους 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Επιδότηση 100% σε ανέργους 18-29 ετών για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία   ΣΚΟΠΟΣ Η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ που …

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων για άνεργους 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Διαβάστε Περισσότερα »

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Επιδότηση επιχειρήσεων για ψηφιακή αναβάθμιση Στα πλαίσια της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ”, ξεκίνησαν τρία σημαντικά προγράμματα επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ Προσφέροντας vouchers για την απόκτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ψηφιακή ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που …

Ψηφιακός Μετασχηματισμός για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού και βιομηχανικού κλάδου με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές του μοντέλου βιομηχανίας 4.0. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά επενδυτικά σχέδια για τρείς τομείς τεχνολογίας: Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου μεγάλων δεδομένων …

Έξυπνη Μεταποίηση Διαβάστε Περισσότερα »

Προδημοσίευση της Δράσης “Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027”

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων Αλιεία- Υδατοκαλλιέργεια Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις επιχειρήσεις πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, που σχεδιάζουν: Δημιουργία νέας μονάδας Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας Διαφοροποίηση υπό όρους της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ …

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Αγροδιατροφή-Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση Διαβάστε Περισσότερα »

TΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα έχει τα εξής πλεονεκτήματα: • Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης έως και 75%  • Άμεση έγκριση των επενδυτικών σχεδίων εντός 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των οριστικών υποβολών. • Μπορούν να χρηματοδοτηθούν και επιχειρήσεις franchise, που θα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. • Συνδυαστική επιχορήγηση με δυνατότητα χρηματοδότησης …

Tα πιο σημαντικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού νόμου Διαβάστε Περισσότερα »