Τοπικό Πρόγραμμα CLLD: Leader αλιείας για τον Δ. Χαλκηδόνος και Τμήματος του Δ. Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην …

Leader Αλιείας για περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης Διαβάστε Περισσότερα »