ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70%! Οι δράσεις θα αφορούν την ενίσχυση, αφενός της ίδρυσης και της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, αφετέρου υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (οι επιχειρήσεις που …

Προδημοσίευση 2 προγραμμάτων επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διαβάστε Περισσότερα »